Proje Tanımı

“Türk Yunan Medya Buluşması” projesi, Türk ve Yunan medya kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde çeşitli konularda medya aracılığı ile sürdürülebilir bir diyalog geliştirmeyi hedefliyor.

“Türk Yunan Medya Buluşması” projesi, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek; toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın hibe desteği ile hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi için; Türkiye ve Yunanistan’da çalışan medya kuruluşlarının, gazetecilerin, bu alanda çalışan akademisyenlerin ve STK’ların, iki ülke arasında faaliyet yürüten kişilerin doğrudan katılımıyla çeşitli faaliyetler yürütülecektir.

Bu hedeflere ulaşmak için yapılacaklar;

  • Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde yayın yapan Türk-Yunan haber web sayfası oluşturmak.
  • Üç aylık periyodlarla İngilizce – Türkçe dergi yayınlamak.
  • Online olarak Yunanca ve Türkçe yayın yapacak radyoda Türk-Yunan dostluğu, AB konuları, STK'ların faaliyetleri gibi konulara yer verilerek haber ve programlar yapmak.

Türkiye’den Aral Group ve Yunanistan’dan A4 Art Design tarafından yürütülen “Türk Yunan Medya Buluşması” projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.